Aktywizacja zawodowa studentów w praktyce

Praktyki studentówCzarnowidztwo polskich studentów dotyczące perspektyw pracy zawodowej po ukończeniu studiów nie powinno nikogo dziwić. Faktem jest, że dyplom ukończenia szkoły wyższej nie gwarantuje znalezienia odpowiedniej do zdobytych kwalifikacji posady.

Świadomość związanego z tym zagrożenia niemożności osiągnięcia stabilizacji materialnej w przeciągu 5 lat od momentu ukończenia studiów ma działanie motywujące - sprawia, że studenci chętnie angażują się w działalność dodatkową, jako wolontariusze i stażyści w wybranych miejscach pracy. Nikt nie ma wątpliwości, ze to najlepsza rzecz jaką mogą zrobić, by poprawić swoją sytuację na rynku pracy.

Jak się okazuje, zaangażowanie w nieodpłatną pracę zarobkową nie wyczerpuje pomysłowości polskich studentów. Nieocenionym źródłem informacji i zarazem wsparciem dla młodych ludzi jest globalna sieć w Internecie, w której zasobach istnieją portale społecznościowe, ułatwiające wymianę informacji i komentarzy miedzy abiturientami różnych kierunków i specjalności, zawierające specjalne moduły, funkcjonujące niczym wirtualne biura karier.

Ocenia się, że niektóre portale przebijają już tradycyjne media, jeśli wziąć pod uwagę podstawowe kryterium użytkowe, jakim są na bieżąco aktualizowane oferty pracy. Ich liczebność w Internecie nie znajduje już swojej przeciwwagi w gazetach i pasmach radiowych, gdyż pracodawcom zwyczajnie nie opłaca się wydawać pieniędzy na papierowe ogłoszenia.

Wiadomo, że procesy rekrutacyjne w systemie online są dogodne dla obu zainteresowanych stron, tj. pracodawcy i kandydata. Poza tym niektóre portale publikują wzory CV i podań, by jeszcze bardziej ułatwić komunikację z wybrana firmą czy instytucją.

Wśród innych sposobów aktywizujących i poprawiających wygląd CV bez wątpienia musi znaleźć się nauka języków obcych, jeśli ktoś chce pracować w branży biznesowej. W tym wypadku nie ma znaczenia wrodzony talent językowy lub jego brak - bez znajomości języka Szekspira student nie ruszy na podbój firm nawet na krok. W trakcie studiów co bardziej przemyślni z nich kształcą umiejętności mówienia i czytania w drugim i trzecim z kolei języku obcym. Cóż, bez aktywizacji na własny rachunek nie ma szans na uporanie się z goryczą i smutkiem czarnowidztwa.

Niby wszyscy o tym wiedzą, jednak nie każdy kładzie dostateczny nacisk na fakt, iż klucz tkwi nie w ilości ukończonych kursów i staży zawodowych, lecz w potencjale zgromadzonej wiedzy teoretycznej i praktycznej. Stad zapewne wielu młodych z przekąsem odnosi się do oferty edukacyjnej i stażowej, niegwarantującej odpowiedniego poziomu nauczania i wymiany doświadczeń. Taka postawę należy poczytywać studentom na plus.

Co dalej po studiach?

Praca po studiachWielu młodych, nawet wykształconych ludzi dzisiaj nie wie, co ze sobą zrobić. Po zakończeniu edukacji nawet na wyższej uczelni, młody cz