Aktywizacja zawodowa

Aktywizacja zawodowa studentów w praktyce

Praktyki studentówCzarnowidztwo polskich studentów dotyczące perspektyw pracy zawodowej po ukończeniu studiów nie powinno nikogo dziwić. Faktem jest, że dyplom ukończenia szkoły wyższej nie gwarantuje znalezienia odpowiedniej do zdobytych kwalifikacji posady.

Świadomość związanego z tym zagrożenia niemożności osiągnięcia stabilizacji materialnej w przeciągu 5 lat od momentu ukończenia studiów ma działanie motywujące - sprawia, że studenci chętnie angażują się w działalność dodatkową, jako wolontariusze i stażyści w wybranych miejscach pracy. Nikt nie ma wątpliwości, ze to najlepsza rzecz jaką mogą zrobić, by poprawić swoją sytuację na rynku pracy.

Więcej…

   

Co dalej po studiach?

Praca po studiachWielu młodych, nawet wykształconych ludzi dzisiaj nie wie, co ze sobą zrobić. Po zakończeniu edukacji nawet na wyższej uczelni, młody człowiek zadaje sobie pytanie, co dalej? Jestem po studiach, mam dyplom i dalej nie wiem, co robić. Praca na kasie w supermarkecie, dla magistra? Albo praca w McDonald’s. Raczej nie jest to szczyt marzeń.

Osoby po studiach medycznych czy ekonomicznych, prawniczych może nie mają takich problemów, co jednak ze studentami innych uczelni?

Więcej…