Zakres obowiązków prawników

PrawnikKażdy, kto ukończył studia prawnicze stoi następnie przed wyborem dalszej ścieżki zawodowej. Możliwości jest bardzo dużo, studia prawnicze są bowiem kierunkiem który umożliwia szeroki wybór dalszej kariery. Można postawić na przykład na zawód adwokata, prokuratora lub radcy prawnego. Jednym z prestiżowych zawodów prawniczych jest także zawód sędziego oraz notariusza. Zakres obowiązków wymienionych zawodów jest bardzo zróżnicowany.

Sala sądowa miejscem pracy

Na sali sądowej do czynienia mamy zazwyczaj z prokuratorem, adwokatem oraz sędzią. Występować na niej w imieniu swojego klienta może także radca prawny. Nie może on jednak, w przeciwieństwie do adwokata, występować w roli obrońcy w procesie karnym. Adwokat ma najczęściej do czynienia z osobami fizycznymi, jak swoimi klientami. Radca prawny często występuje w imieniu różnego rodzaju podmiotów gospodarczych, co nie oznacza jednak iż nie może także reprezentować osób prywatnych, fizycznych.

Kolejną osobą, którą spotkać można na sali sądowej jest oczywiście prokurator. Występuje on w roli oskarżyciela. Wcześniej wnosi on akt oskarżenia na podstawie odpowiednich dowodów. Są one zbierane podczas postępowania karnego, w którym biorą udział także służby mundurowe - na przykład policja. Ich praca jest kontrolowana przez prokuratora właśnie.

Osobą, która orzeka na sali sądowej jest oczywiście sędzia. Wyroki przez niego wydawane muszą być bezstronne i niezawisłe, mają bowiem bezpośredni wpływ na dalsze życia danego oskarżonego. Sędzia jest zawodem zaufania publicznego, który chroniony jest immunitetem. Czas pracy sędziego nie jest normowany czasowo, zależy od zakresu pełnionych obowiązków oraz prowadzonym przewodem sądowym.

Są to trzy osoby, które odgrywają najistotniejszą rolę na sali sądowej. Nie są jednak jedynymi. Sala sądowa to także miejsce pracy na przykład ławników sądowych tudzież stenotypistów. Pojawiają się na niej także co pewien czas na przykład biegli sądowi.

Praca w kancelarii

Kancelaria notarialna jest miejscem notariusza. Jest on odpowiedzialny za sporządzanie różnego rodzaju aktów notarialnych. Zakres obowiązków jest bardzo duży i uzależniony jest od spraw, z którymi zgłaszają się do niego jego klienci. Notariusz musi skończyć, podobnie jak i sędzia, adwokat czy prokurator prawo na uniwersytecie. Następnie odbyć musi aplikację notarialną oraz zdać końcowy egzamin. Notariusz pracuje zazwyczaj swojej kancelarii lub kancelarii innego notariusza. Sporządzane przez niego dokumenty są zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi i mają status dokumentu urzędowego. Z punktu widzenia prawa notariusz nie świadczy zatem usługi, a dokonuje czynności notarialnych. Porównać można to do pracy sądu.

Studia prawnicze

Wszelkie zawody prawnicze wymagają od potencjalnych kandydatów ukończenia studiów prawniczych. To on otwierają bowiem furtkę do różnego rodzaju aplikacji zawodowych i późniejszego wykonywania zawodu. Wśród tych najbardziej popularnych zawodów prawniczych wymienić trzeba przede wszystkim notariusza i radcę prawnego. Wiele osób decyduje się także na aplikację adwokacką. O wiele trudniejsza droga kariery zawodowej, a przede wszystkim uzyskania prawa do wykonywania zawodu czeka kandydatów na prokuratorów oraz sędziów.

Same studia prawnicze trwają sześć lat. Są kierunkiem bardzo rozległym i wymagającym całego nakładu pracy od studentów. Kandydaci na studentów prawa powinni mieć zdolności logicznego myślenia, a także charakteryzować się nieskazitelnym charakterem. Wiele zawodów po studiach prawniczych są zawodami zaufania publicznego.

Prawo studiować można na wielu uniwersytetach w Polsce. Aby się na nie dostać trzeba jednak bardzo dobrze zdać maturę, między innymi na przykład z historii. Kandydatów jest bowiem bardzo dużo, a liczba miejsc oczywiście ograniczona.

Uznane wydziały prawa w Polsce

Wśród uznanych wydziałów prawa w Polsce wymieniany jest często wydział prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Opolskiego czy choćby na przykład Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Szczecinie.